ul. Podwisłocze 46, Rzeszów 17 850 50 50 rejestracja@albadent.pl

Hemisekcja zęba to zabieg mający na celu odseparowanie i usunięcie części korony zęba w obrębie którego pojawił się stan zapalny, a który spowodował nieodwracalne zmiany patologiczne. Dzięki zabiegowi można zachować zdrową część zęba, która zostaje następnie odbudowana protetycznie.

Hemisekcję przeprowadza się wówczas, gdy przeprowadzenie leczenie zachowawcze nie jest możliwe. Najczęściej stosuje się ją w przypadkach, gdy po złamaniu korony i korzeni zęba, głębokiej próchnicy lub gdy niewłaściwie zostało przeprowadzone leczenie kanałowe i uszkodzeniu uległy pojedyncze korzenie, w rezultacie czego powstały zmiany okołowierzchołkowe.

Kiedy przeprowadza się zabieg?

  • Gdy wystąpiły zmiany około wierzchołkowe przy korzeniach
  • Wówczas, gdy leczenie kanałowe (endodontyczne) nie przyniosło rezultatu
  • Gdy wystąpił ubytek kości (wskazanie periodontologiczne)
  • Ząb lub/i korzeń zęba uległ złamaniu pionowemu
  • Wystąpił inny proces chorobowy

Przeciwwskazania do zabiegu:

  • Leczenie endodontyczne zostało nieprawidłowo przeprowadzone w obydwu korzeniach
  • Pacjent cierpi na choroby przyzębia np. parodontozę (chodzi o choroby, które prowadzą do znacznego rozchwiania zęba
  • Nie ma możliwości protetycznego odtworzenia zęba

Jak wygląda rehabilitacja protetyczna?

  • Po upływie około 6 tygodni od dnia zabiegu – w koronie osadza się wkład koronowo-korzeniowy
  • Po upływie kolejnych 2-4 tygodni – osadza się koronę protetyczną, która rekonstruuje przestrzeń po utraconym zębie

W ramach chirurgii stomatologicznej gabinet Albadent w Rzeszowie przeprowadza także takie zabiegi jak: piezochirurgia, operacyjne odsłonięcie zęba, usuwanie ósemek, operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego, regeneracja z użyciem przeszczepów kości, splitting.

Facebook