lek. stom. Kamila Różańska

Kamila Różańska studia na PUMie w Szczecinie ukończyła w 2014 roku. Staż podyplomowy w Mazowieckim Centrum Stomatologii pozwolił jej szeroko poznać wszystkie dziedziny stomatologii. Wybór padł na protetykę i stomatologię zachowawczą, które oprócz tego że są jej pracą, to także pasją.

Od początku regularnie uczęszcza na kursy odbywające się w Polsce (Implantoprotetyka – High End Dentistry – rekonstrukcje i odbudowy poziom zaawansowany, a także cykl szkoleń z okluzji i deprogramacji) jak i na świecie (Kurs projektowanie, szlifowanie, cementowanie licówek u Maxima Belograda w Kijowie).

W celu poszerzenia i zweryfikowania wiedzy wg najwyższych standardów dr Kamila zdecydowała się podjąć studia podyplomowe na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU).

Główne kierunki:

  • protetyka / implantoprotetyka – korony i mosty na zębach i implantach, uzupełnienia ruchome (protezy) – klasyczne oraz wsparte na implantach,
  • stomatologia zachowawcza,
  • stomatologia estetyczna – licówki, bonding, wybielanie.

Hobby:

  • podróże,
  • literatura,
  • sport.
Kamila Różańska
Scroll to Top